uszkodzony sprzęt po przeprowadzceKiedy firma przeprowadzkowa zakończyła realizację zlecenia i zabrała się za montaż sprzętu komputerowego, warto zwrócić uwagę czy wszystko działa tak samo dobrze, jak przed przenosinami i czy przypadkiem nie doszło do uszkodzenia komputerów. Często zdarza się przecież, że na skutek błędu firmy świadczącej usługi przeprowadzkowe zleceniodawca ponosi wymierne straty, które przy sprzęcie komputerowym mogą być bardzo duże.

Co zrobić jeśli znajdziemy się w takiej sytuacji? Oczywiście punktem wyjścia jest umowa, która powinna być spisana przed wykonaniem zlecenia. To w niej powinien być jasno określony zakres odpowiedzialności wykonawcy oraz droga postępowania. Jeżeli taka umowa jest, możemy wystąpić o zadośćuczynienie.

Wiele zależy również od samej firmy transportowej. Zdarzają się przypadki, że przewoźnicy wypierają się winy twierdząc, że sprzęt był już wcześniej uszkodzony. Jeżeli nie dysponujemy dokumentem z inwentaryzacji to również ciężko będzie nam udowodnić swoją rację. Nie będziemy w stanie udowodnić czy asortyment został uszkodzony w czasie pakowania, przeprowadzki czy może podczas ponownej instalacji.

W takich przypadkach są dwa rozwiązania:

– polubowne rozwiązanie sprawy i dojście do porozumienia z wykonawcą,
– wytoczenie sprawy sądowej w sądzie właściwym dla zleceniodawcy.

Oczywiście każdy przypadek należy rozpatrywać indywidualnie i zachować zdrowy rozsądek. Podstawą jest podpisywanie umów oraz wykup ubezpieczeń – to działania, które pozwolą nam zaoszczędzić sporo czasu i uniknąć niepotrzebnego stresu.

Podobne wpisy